آموزش مفهومی زیست دهم + تشریحات + انیمیشن

ویژگی های دوره: 

  • تدریس مفهومی و سطر به سطر مطابق با اهداف کتاب درسی
  • تحلیل و بررسی فعالیت های کتاب زیست شناسی
  • حل نمونه سؤالات و تست های مختلف جهت آمادگی دانش آموزان در امتحانات
  • استفاده از شکل ها و انیمیشن های جذاب آموزشی جهت فهم بهتر مطالب
  • انجام کامل تشریح های (کالبد شکافی) زیست شناسی پایه دهم

مدیر علمی دپارتمان زیست متوسطه دوم: بهمن فخریان (مولف کتاب درسی)